Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                      23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe                                                                     14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                   18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty                                                  15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny                                                    10,11, 12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie                                                                         22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Kalendarium spotkań z rodzicami :

12.09.2018 r. – spotkanie inauguracyjne : godz. 17.00 – pierwszy  etap edukacyjny, godz.18.00 – sp. i gm.
20.11.2018 r. – spotkanie informacyjne :   godz. 17.00 – pierwszy etap edukacyjny, godz.18.00 – sp. i gm.,
09.01.2019 r. – wywiadówka śródroczna :  godz. 17.00 – pierwszy etap edukacyjny, godz.18.00 – sp. i gm.
06.03.2019 r. – spotkanie informacyjne :  godz. 17.00 – pierwszy etap edukacyjny, godz.18.00 – sp. i gm.,
15.05.2019 r. – proceduralne spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych – godz. 17.00 – I etap edukacyjny,
godz.18.00 – sp. i gm.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • 4 IX 2017r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 XII 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 12 – 25 II 2018 r. – ferie zimowe
 • 29 III – 3 IV 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 22 VI 2018 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 VI- 31 VIII 2018 r. – ferie letnie

Kalendarium spotkań z rodzicami

Klasy I – III,

 • 13 IX 2017 r.  – spotkanie inauguracyjne godz. 17.00
 • 14 XI 2017 r.  – spotkanie informacyjne godz. 17.00</
 • 24 I 2018 r. – wywiadówka śródroczna godz. 17.00
 • 21 III 2018 r. – spotkanie informacyjne godz. 18.00 ( uwaga zmiana terminu)
 • 16 V 2017 r – spotkanie w sprawie przewidywanych ocen opisowych rocznych godz. 17.00

Klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum

 • 13 IX 2017 r.  – spotkanie inauguracyjne godz. 18.00
 • 15 XI 2017 r.  – spotkanie informacyjne godz. 17.00
 • 24 I 2018 r.   – wywiadówka śródroczna godz. 17.30
 • 21 III 2018 r. – spotkanie informacyjne godz. 18.00 ( uwaga zmiana terminu)
 • 16 V 2018 r.   – spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych godz. 18.00

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 • 18.04.2018 r.
 • 19.04.2018 r.
 • 20.04.2018 r.
 • 02.05.2018 r.
 • 04.05.2018 r.