Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży 2018/2019 :

W sprawie ubezpieczenia dzieci prosimy o kontakt z Radą Rodziców.