Nauczyciele:

  • mgr Katarzyna Czabator,
  • mgr Agata Dembowska
  • mgr Barbara Hatłas
  • mgr Marta Wilak
  • mgr Maria Sadowska – Boniecka
  • mgr Iwona Witkowska

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 6:30 – 17:00
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (Karta zgloszenia.doc)