Inspektor Ochrony Danych Osobowych :

iod5_oswiata@um.poznan.pl