Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący – Grzegorz Kantorski

Zastępca przewodniczącego – Sylwia Stec

Skarbnik – Zofia Pawlak

Sekretarz – Kamila Gielnik

Członkowie :

– Agnieszka Tomaszewska

– Ilona Makalska

– Joanna Cieszyńska – Promińska

– Magdalena Fiel

– Andrzej Fiel

– Joanna Zaremba

 

 

strona internetowa Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75