Projekty edukacyjne dla uczniów realizowane w roku szkolnym 2018/2019

I etap

II etap

III etap